114 km po kopčekoch a kopcoch okolo Žiliny – 114km over the hills and mountains around Žilina

Budatín – Dubeň – Straník – Veľký Kriváň – Malý Kriváň – Suchý – Starý Hrad – Strečno – Minčol – Krížava – Čipčie – Skalky – Žibrid – Kečka – Hrad Hričov – Ovčiarsko – Hradisko – Budatín

Kedy / When:

Zero edition: Plánované dátumy: 16.7. alebo 23.7. 2022

First edition: mid 2023

Čo / What:

Ultra trail pretek okolo Žiliny / Ultra trail race around Žilina

Dĺžka / Length: 114 km

Prevýšenie / Elevation: 6000 m (odhad / estimate)

Keď sa v Žiline človek postaví niekam odkiaľ je výhľad na všetky svetové strany, všetko čo vidí okolo, sú menšie alebo vačšie kopce. No a pri jednom z tých rozhliadaní sa po okolí vznikla idea spojiť tieto kopce do jednej trasy okolo Žiliny. Trasu sa postupne podarilo preskúmať, prebehnúť, poprepájať a tak vznikol okruh BBU100+. Približne 114km a odhadované prevýšenie okolo 6000m. V roku 2023 by sme radi priniesli túto trasu ako ultratrailový pretek. Ale než sa prepracujeme do finálneho štádia plánujeme ako súčasť prípravy tohto preteku na toto leto nultú edíciu vo forme priateľského behu na tejto trase., štart v skorých ranných hodinách (6:00)

Formát behu pri nultom ročníku:

– samonavigácia (po značených chodníkoch)- self support vo všeobecnosti, ale určité občerstvenie a možnosť doplnenia zásob po ceste bude pripravené- tímy dvojíc (nie je to podmienka, ale odporúčanie, aby bol dlhý beh zábavnejší).V prípade záujmu prebehnúť sa v nultom ročníku okolo Žiliny vyplňte prosím priložený dotazník a zvoľte v ňom aj dátum, ktorý by vám viac vyhovoval. Podľa preferencií vyberieme finálny dátum. Ak viete o niekom, kto by mohol mať záujem, posuňte prosím infomácie ďalej 🙂 .

Dotazník: https://forms.gle/Fh3jouU1Gzj89MXE9

When one stands in Žilina somewhere with a 360 view, all he/she sees around are mountains or hills of all sizes. Once when on such lookout an idea came to connect these hills into one route around Žilina. The route was gradually explored, run, parts connected together and the BBU100 + circuit was created. Approximately 114km and an estimated elevation gain of about 6000m.

In 2023, we would like to bring this route as a proper ultratrail race. But before we get to the that stage, as part of the race preparation, we are planning a zero edition this summer in the form of a friendly run on this route.

Zero year run format:

– self-navigation (on marked trails)

– self support in general, but some refreshments and the possibility of replenishing supplies along the way will be prepared

– teams of two (not a condition, but a recommendation to make a long run more fun ).

If you are interested in running around Žilina in the zero year, please fill in the attached questionnaire and choose a date that would suit you better. We will select the final date according to your preferences. If you know of someone who might be interested, please forward the information on 🙂

Questionnaire: https://forms.gle/Fh3jouU1Gzj89MXE9