Registrácia na 2022 Big Bear’s Backyard Ultra začína 1.12.2021 a pobeží (ak budú voľné miesta) do 31.3.2022. V prípade záujmu po 31.3.2022 bude ohľadom možnosti neskorej registrácie potrebné kontaktovať organizátora.

Registration for 2022 Big Bear’s Backyard Ultra begins on December 1, 2021 and will continue till March 3, 2022 (or until the race is full if that happens earlier). In case of interest to register after March 3, 2022 please contact organizer.


Link na registračný formulár je tu – https://forms.gle/mwSeVVjxX8Dm3QG18

Po obdržaní registrácie Vám bude zaslaný potvrdzujíci email s informáciami k úhrade štartovného.

Upon receipt of your registration we will send you a confirmation email with registration fee payment info.

Štartovné (Registration fee):
EUR59 – od 1.12.2021 do 28.2.2022 (from DEC 1, 2021 until FEB 28, 2022)
EUR69 – od 1.3. 2022 do 31.3. 2022 (from FEB 28 until MAR 31, 2022)

Maximálny počet účastníkov (Maximum number of participants) – 75

Ak záujem prekročí maximálny počet účastníkov bude vytvorený waiting list. (In case of interest larger than maximum capcity, waiting list will be created)

Registrácia je platná až po zaplatení registračného poplatku. Registračný poplatok nie je refundovateľný, ale je možné registráciu previesť na iného účastníka. V prípade existencie waiting listu, budú prípadné uvoľnené registrácie prioritne ponúknuté čakateľom na waiting liste.

(Registration is only valid after payment of the registration fee. Registration fee is non-refundable but can be transferred to another participant. In case there is a waiting list those on the waiting list will have the priority.)