Vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii zatiaľ neotvárame formálnu registráciu na Big Bear’s Backyard Ultra. Namiesto registrácie môžte zatiaľ vyjadriť predbežný záujem o účasť. Použite prosím kontaktný formulár na tejto strane. Do správy tiež vpíšte Vaše ultra skúsenosti.

Due to the current pandemic the official registration is not open yet. However at this time you can express your preliminary interest in participation in Big Bear’s Backyard Ultra. Please use the contact form on this page. Please include also your ultra experience in the message.