Registrácia na 2024 Big Bear’s Backyard Ultra začína 1.12.2023 a pobeží (ak budú voľné miesta) do 31.3.2024. V prípade záujmu po 31.3.2024 bude ohľadom možnosti neskorej registrácie potrebné kontaktovať organizátora.

Registration for 2024 Big Bear’s Backyard Ultra begins on December 1, 2023 and will continue till March 31, 2024 (or until the race is full if that happens earlier). In case of interest to register after March 31, 2024 please contact the organizer.

2024 Big Bear’s Backyard Ultra je kapacitne naplnený, registrácie sú ukončené / 2024 Big Bear’s Backyard Ultra is very full, registrations are closed

Po obdržaní registrácie Vám dostanete informácie k úhrade štartovného.

Upon receipt of your registration you will receive registration fee payment info.

Maximálny počet účastníkov (Maximum number of participants) – 75 + divoké karty organizátora / + wild cards from organizer

Ak záujem prekročí maximálny počet účastníkov bude vytvorený waiting list. (In case of interest larger than maximum capcity, waiting list will be created)

Registrácia je platná až po zaplatení registračného poplatku. Neuhradené registrácie budú po 3 pracovných dňoch automaticky zrušené. Registračný poplatok nie je refundovateľný, ale je možné registráciu previesť na iného účastníka. V prípade existencie waiting listu, budú prípadné uvoľnené registrácie prioritne ponúknuté čakateľom na waiting liste.

(Registration is only valid after payment of the registration fee. Unpaid registrations will be automatically cancelled after 3 working days. Registration fee is non-refundable but can be transferred to another participant. In case there is a waiting list those on the waiting list will have the priority.)