Predbežné info bude (postupne doplnené) / Preliminary info (will be updated)

Kde / Where: Žilina, Slovensko

Kedy / When: Jeseň 2021, niekedy október (29.10.-31.10. 2021) – termín bude ešte upresnený podľa vývoja Covid pandémie. Štart v piatok poobede, koniec v sobotu/nedeľu, podľa výdrže a tvrdohlavosti účastníkov.

Autumn 2021, sometimes in October (29/10-31/10, 2021). The exact date to be confirmed depending on the Covid pandemic situation. Start would be Friday afternoon, end Saturday/Sunday depending on how stubborn runners will be.

Počet účastníkov / Number of participants: Bude upresnený, ale v pláne je malá akcia predbežne do 50 tvrdohlavých bežcov.

Will be set later but planning a small scale event with maximum 50 stubborn runners.

Čo / What : Big Bear’s Backyard Ultra alebo Ultra u veľkého medveďa

Pozrite si video rozhovor, ktorý nám poskytol Will Hayward. Will to dotiahol až do záverečnej dvojky počas 2019 Big Dog’s Backyard Ultra na dvore priamo u Lazarusa v Tennessee.

See the video interview with Will Hayward, who made it to the last 2 during 2019 Big Dog’s Backyard Ultra in Laz’s backyard in Tennessee. 

Big Bear’s Backyard Ultra – Interview with Will HaywardRozhovor s Willom Haywardom – druhým na Big Dog’s Backyard Ultra 2019. Will popisuje koncept Backyard Ultra a rozpráva o svojich zážitkoch a skúsenostiach z Backyard Ultra, ktorých sa zúčastnil.

Interview with 2019 Big Dog’s runner up Will Hayward – Introducing the concept and talking about his personal experiences from Backyard Ultras

Posted by Big Bear’s Backyard Ultra on Saturday, November 14, 2020

Pravidlá (for English version click here):

Pravidlá sú presne také, ako pri všetkých backyard behoch vo svete, také, aké ich vymyslel Lazarus Lake.

1) Trať

– Okruh alebo tam a nazad. Dĺžka okruhu 4 míle a 880 stôp čo je 6.706km pre nás v metrickej sfére

2) Sektor štartov

– Dostatočne veľký, aby sa všetci účastníci vošli.

– Ostane rovnaký počas celého trvania akcie.

– Keď zaznie štartovacie zvonenie, účastníci musia byt prítomní v sektore

3) Štarty

– Každý okruh začína presne 1 hodinu po začiatku predchádzajúceho okruhu.

– Varovanie bude vydané 3,2 a 1 minútu pred štartom každého okruhu.

– Všetci účastníci musia byť na štarte, keď zaznie štartovacie zvonenie, oneskorené štarty nie sú povolené

4) Okruhy

– S výnimkou toaletných zastávok pretekár nesmie opustiť trať kým nedokončí okruh.

– Prítomnosť nepretekárov na trati nie je povolená, toto sa týka aj už vyradených pretekárov. Inými slovami, žiaden pacing!.

– Žiadna pomoc, podpora počas okruhu nie je povolená.

– Každý okruh musí byť dokončený počas jednej hodiny, aby sa pretekárovi počítal. Toto platí aj pre posledný okruh posledného pretekára.

– Žiadne umelé pomôcky, vrátane palíc.

– Pomalší bežci musia umožniť rýchlejším predbiehanie.

5) Časomiera

– Meranie individuálnych časov u jednotlivých okruhov je nepodstatné, ale možné.

6) Víťaz/Výsledky

– Víťazom je posledný bežec, ktorý sám dokončí okruh. Všetci ostatní sú technicky vzané klasifikovaní DNF.

– Ako individuálne výsledky budú stanovené celkové vzdialenosti, ktoré bežci ubehli v limite (6.706km x počet dokončených kôl).

– Ak žiaden bežec nie je schopný dokončit o jeden okruh viac ako všetci ostatní, tak víťazom nie je nikto

7) Celkový počet okruhov

– Celkový počet okruhov nie je dopredu stanovený, konečný počet okruhov je otvorený.