Markus Schieder (AUT), víťaz 3, ročníka (54 okruhov) a Patrik Hrotek (SVK) (assist, 53 okruhov) / Markus Schieder (AUT), winner of the 3rd edition (54 loops) and Patrik Hrotek (SVK) (assist, 53 loops)

Kde / Where: Žilina, Slovensko

Kedy / When: Apríl – 19.4.2024 -21.4. 2024. Štart v piatok 15:00, koniec v sobotu/nedeľu/pondelok, podľa výdrže a tvrdohlavosti účastníkov.

April 19-21, 2024. Start on Friday 3pm, end Saturday/Sunday/Monday depending on how stubborn runners will be.

Počet účastníkov / Number of participants: 75 účastníkov / 75 runners + divoké karty organizátora /organizer’s wildcards

Denný okruh / Day loop: prevažne trail pod hrádzou/mostly trail under the reservoir wall, prevýšenie cca 30m/elevation gain about 30m (Strava segment)

Nočný okruh / Night loop: asfalt po hrádzi/asphalt along the reservoir, prevýšenie cca 10m/elevation gain about 10m (Strava segment)

Čo / What : Big Bear’s Backyard Ultra

Pravidlá (for English version click here):

Pravidlá sú presne také, ako pri všetkých backyard behoch vo svete, také, aké ich vymyslel Lazarus Lake.

1) Trať

– Okruh alebo tam a nazad. Dĺžka okruhu 4 míle a 880 stôp čo je 6.706km pre nás v metrickej sfére

2) Sektor štartov

– Dostatočne veľký, aby sa všetci účastníci vošli.

– Ostane rovnaký počas celého trvania akcie.

– Keď zaznie štartovacie zvonenie, účastníci musia byt prítomní v sektore

3) Štarty

– Každý okruh začína presne 1 hodinu po začiatku predchádzajúceho okruhu.

– Varovanie bude vydané 3,2 a 1 minútu pred štartom každého okruhu.

– Všetci účastníci musia byť na štarte, keď zaznie štartovacie zvonenie, oneskorené štarty nie sú povolené

4) Okruhy

– S výnimkou toaletných zastávok pretekár nesmie opustiť trať kým nedokončí okruh.

– Prítomnosť nepretekárov na trati nie je povolená, toto sa týka aj už vyradených pretekárov. Inými slovami, žiaden pacing!.

– Žiadna pomoc, podpora počas okruhu nie je povolená.

– Každý okruh musí byť dokončený počas jednej hodiny, aby sa pretekárovi počítal. Toto platí aj pre posledný okruh posledného pretekára.

– Žiadne umelé pomôcky, vrátane palíc.

– Pomalší bežci musia umožniť rýchlejším predbiehanie.

5) Časomiera

– Meranie individuálnych časov u jednotlivých okruhov je nepodstatné, ale možné.

6) Víťaz/Výsledky

– Víťazom je posledný bežec, ktorý sám dokončí okruh. Všetci ostatní sú technicky vzané klasifikovaní DNF.

– Ako individuálne výsledky budú stanovené celkové vzdialenosti, ktoré bežci ubehli v limite (6.706km x počet dokončených kôl).

– Ak žiaden bežec nie je schopný dokončit o jeden okruh viac ako všetci ostatní, tak víťazom nie je nikto

7) Celkový počet okruhov

– Celkový počet okruhov nie je dopredu stanovený, konečný počet okruhov je otvorený.